PLN

Informacja prawna

Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą organiczną o ochronie danych osobowych nie. 15/1.1999, z dnia 13 grudnia 1999, Grupo garrampa s.l. informuje, że dane osobowe wprowadzane przez klientów są przechowywane i przetwarzane za pomocą zautomatyzowanego pliku przez i dla Grupo garrampa s.l. Dane te są niezbędne do realizacji i wysłania wszelkich zakupów dokonanych na naszej stronie internetowej, a także do promowania naszych ofert lub wiadomości tylko wtedy, gdy klient wyraźnie na to zezwala. Grupo Garrampa S. L nie będzie przekazywać danych swoich klientów stronom trzecim ani wykorzystywać ich do żadnych innych celów niż wskazane. Klient może w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania, anulowania i sprzeciwu wobec swoich danych.

Warunki ogólne

Garrampa należy do Grupo garrampa S.L. z numerem NIP es B99080061, siedziba: C/ Previsión Social, Nº 22, Local, 50008 Zaragoza, zarejestrowana w rejestrze handlowym w Saragosie, Tom 3295, strona 182, arkusz 39524 i których dane kontaktowe są: telefon 976 499 206 i e-mail: [email protected] Korzystanie z naszej strony internetowej stanowi zgodę użytkownika na następujące warunki regulujące sprzedaż produktów oferowanych w garrampa. Te ogólne warunki podlegają prawu Unii Europejskiej

Grupo Garrampa, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za złe wykorzystanie informacji lub treści usługi przez użytkowników Internetu, będąc wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, który uzyskuje dostęp lub korzysta z niego.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, niniejszymi ogólnymi warunkami, moralnością, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Użytkownik musi korzystać z tej usługi bez ponoszenia działań, które mogą być uznane za nielegalne lub niezgodne z prawem, wbrew postanowieniom niniejszych ogólnych warunków, które naruszają prawa firmy Grupo garrampa s.l. lub osób trzecich lub które mogą naruszać moralnośc i/lub zasady etykietowania sieci i/lub interesy Grupo garrampa s.l. lub osób trzecich.

Grupo Garrampa S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, dostępu użytkownika do tej strony lub jej części ,w przypadku gdy okoliczności opisane w tym warunku nie są spełnione.

Własność strony internetowej

Wszystkie ilustracje, wzory, ikony, grafiki, fotografie, obrazy i inne elementy, które są częścią strony internetowej, są wyłączną własnością Grupo Garrampa S.L. Elementy tej strony są zaprojektowane w celu oferowania sprzedaży naszych produktów. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich elementów nie pociąga za sobą przeniesienia jakichkolwiek praw do nich.

Informacje na temat platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej (IRS-Internetowe roztrzyganie sporów)

Zgodnie z nowym rozporządzeniem UE No524/203 z dnia 09/01/2016, zwanym ODR (w sprawie internetowego rozstrzygania sporów), możemy poinformować naszych klientów o możliwości udania się na tę platformę w celu rozwiązania wszelkiego rodzaju sporów w dziedzinie handlu elektronicznego. Można to zrobić za pomocą poniższego linku: (IRS-Internetowe roztrzyganie sporów)