PLN

Dziękujemy za zaakceptowanie naszej polityki prywatności;-)

 

Polityka prywatności

Dyrekcja/organ zarządzający GRUPO GARRAMPA SL (zwany dalej "administratorem") przyjmuje na siebie maksymalną odpowiedzialność i zobowiązanie do ustanowienia, wdrożenia i utrzymania niniejszej Polityki Ochrony Danych, zapewniając ciągłą poprawę administratora w celu osiągnięcia doskonałości w zakresie zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych i swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (OJUE L 119/1, 04-05-2016).
Polityka ochrony danych w Grupo GARRAMPA SL opiera się na zasadzie proaktywnej odpowiedzialności, zgodnie z którą administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie ram regulacyjnych i prawnych, które regulują niniejszą politykę, i jest w stanie wykazać to przed właściwymi organami nadzoru.

W tym sensie administrator podlega następującym zasadom, które powinny służyć wszystkim członkom personelu jako przewodnik i odniesienie w przetwarzaniu danych osobowych:

 • Ochrona danych projektu: Administrator będzie stosować, zarówno w momencie ustalania środków przetwarzania, jak i w momencie samego przetwarzania, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja,mające na celu skuteczne stosowanie zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz zintegrowanie niezbędnych gwarancji w przetwarzaniu.
 • Domyślna ochrona danych: Administrator zastosuje środki techniczne i organizacyjne opracowane w celu zapewnienia, że przetwarzane są wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne dla każdego z konkretnych celów przetwarzania.
 • Ochrona danych w cyklu życia informacji: środki, które zapewniają ochronę danych osobowych, będą miały zastosowanie przez cały cykl życia informacji.
  Zgodność z prawem, lojalność i przejrzystość: dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty w odniesieniu do interesu.
 • Ograniczenie celu: dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z takimi celami.
 • Minimalizacja danych: dane osobowe będą adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest konieczne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane.
 • Dokładność: dane osobowe będą dokładne i, jeśli to konieczne, aktualne; podejmuje się wszelkie rozsądne środki w celu usunięcia lub skorygowania danych osobowych, które są niedokładne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane.
 • Ograniczenie okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane w taki sposób, aby identyfikacja zainteresowanych stron była dozwolona nie dłużej, niż jest to konieczne do celów przetwarzania danych osobowych.
 • Integralność i poufność: dane osobowe będą traktowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed utratą, zniszczeniem lub przypadkowym uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • Informacje i szkolenia: jednym z kluczy zapewniających ochronę danych osobowych są szkolenie i informacje przekazane personelowi uczestniczącemu w ich przetwarzaniu. W trakcie cyklu informacyjnego cały personel posiadający dostęp do danych będzie odpowiednio przeszkolony i poinformowany o swoich obowiązkach w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Polityka ochrony danych Grupo GARRAMPA SL jest przekazywana wszystkim pracownikom administratora i udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom.

W swojej mocy niniejsza Polityka Ochrony Danych obejmuje wszystkich pracowników administratora, którzy muszą je znać i przyjmować, uznając je za własne, gdzie każdy członek odpowiedzialny jest za ich stosowanie i weryfikację zasad ochrony danych mających zastosowanie do jego działalności, a także identyfikując i zapewniając możliwości poprawy, które uzna za stosowne w celu osiągnięcia doskonałości w odniesieniu zgodności z zasadami ochrony danych.

Niniejsza Polityka zostanie poddana przeglądowi przez Dyrekcję/Organ zarządzający Grupy GARRAMPA SL, tyle razy, ile uzna to za konieczne, aby w każdej chwili dostosować się do obecnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Co to są ciasteczka (pliki cookies)?

Cookies to niewielkie pliki, które niektóre platformy, takie jak strony internetowe, mogą instalować na komputerze, smartfonie, tablecie lub telewizorze podłączonym do Internetu. Ich funkcje mogą być bardzo zróżnicowane: przechowywanie preferencji przeglądania, zbieranie informacji statystycznych, udostępnianie niektórych funkcji technicznych... Czasami ciasteczka są używane do przechowywania podstawowych informacji na temat nawyków przeglądania użytkownika lub jego komputera w niektórych przypadkach, nawet do stopnia, w którym można ropozać danego użytkownika.

Pliki cookie są używane z kilku powodów. Z technicznego punktu widzenia pozwalają one stronom internetowym działać sprawniej i dostosowywać się do Twoich preferencji, takich jak język, miasto lub kraj. Ponadto pomagają one menedżerom stron internetowych w ulepszaniu oferowanych przez nich usług, dzięki gromadzonych przez nich informacjach statystycznych.

Jakie informacje można gromadzić?:

 • Imię i Nazwisko.
 • Informacje kontaktowe, w tym e-mail.
 • Informacje demograficzne, w tym kod pocztowy, preferencje i zainteresowania.
 • Inne istotne informacje zebrane w ankietach i ofertach dla klientów.

Co robi się z gromadzonymi informacjami?

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Twoje potrzeby i zaoferować lepszą obsługę:

 • Konserwacja rejestrów wewnętrznych.
 • Ulepszanie naszych usług i produktów.
 • Możemy wysyłać e-maile promocyjne z naszymi nowymi produktami, ofertami specjalnymi lub innymi interesującymi informacjami. E-maile będą zawsze wysyłane za Państwa zgodą. Wypis z rejestru może zostać wykonany w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo Państwa danych

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zabezpieczenia i ochrony informacji, które zbieramy online, wprowadzone zostały odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne procedury.

Rodzaje plików cookies

 • Wydajności: ten typ pliku cookie pamięta Państwa preferencje dotyczące narzędzi, które są udostępniane przez usługi, więc nie muszą Państwo ponownie konfigurować usługi za każdym razem, gdy nas odwiedzasz.
 • Geo-lokalizacji: te pliki cookie służą do znajdowania kraju, w którym użytkownik jest w trakcie zamówienia usługi. Ten plik cookie jest całkowicie anonimowy i służy wyłącznie do umiejscowienia treści w kontekście Państwa lokalizacji .
 • Rejestracji: cookies rejestracyjne są generowane, gdy użytkownik zarejestrował się lub zalogował, a następnie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
 • Analyityczne: za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługę, narzędzie od zewnętrznego dostawcy (Google Analytics) generuje analityczne pliki cookie na komputerze użytkownika. Ten plik cookie, który jest generowany tylko podczas wizyty, będzie służył w przyszłych wizytach, aby anonimowo zidentyfikować odwiedzającego.
 • Techniki: umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług.
 • Reklamy: umożliwiają zarządzanie przestrzeniami reklamowymi wydawcy na podstawie określonych kryteriów, takich jak edytowana zawartość lub częstotliwość dostępu.
 • Własne: wysłane z komputera lub domeny zarządzanej przez właściciela strony internetowej.
 • Od osób trzecich: wysłane z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez właściciela witryny.
 • Sesji: zbieranie danych podczas nawigacji użytkownika za pośrednictwem witryny sieci Web.
 • Stałe: umożliwiają dostęp do danych terminalu użytkownika przez okres zdefiniowany przez osobę odpowiedzialną za plik cookie.
 • Personalizacji: umożliwiają one użytkownikowi dostęp do usługi z niektórymi charakterystykami.

Ciasteczka wykluczone

 Pliki cookie, które są wykluczone:

 • Pliki cookie wprowadzane przez użytkownika.
 • Pliki cookie uwierzytelniania lub identyfikacji użytkownika (tylko danej sesji).
 • Pliki cookie zabezpieczające użytkownika.
 • Pliki cookie sesji odtwarzacza multimedialnego.
 • Pliki cookie do zrównoważenia obciążenia.
 • Pliki cookie dostosowywania interfejsu użytkownika.
 • Pliki cookie typu plug-in do wymiany treści społecznościowych

Należy zatem zrozumieć, że te pliki cookie są wykuczone z zakresu stosowania artykułu 22,2 LSSI i dlatego nie byłoby konieczne poinformowanie lub uzyskanie zgody na ich wykorzystanie. Z drugiej strony, konieczne będzie poinformowanie i uzyskanie zgody na instalację i użytkowanie jakiegokolwiek innego typu plików cookie, także stron trzecich, sesji lub trwałych, gdyż podlegają one zakresowi artykułu 22,2 LSSI.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics,usługi analitycznej Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych znajdujących się na komputerze użytkownika w celu przeprowadzenia analizy internetowej dotyczącej sposobu korzystania z Internetu przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach internetowych w Stanach Zjednoczonych. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi dostępnymi Google. Możesz odmówić przetwarzania danych lub informacji, odrzucając korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics kliknij tutaj: https://developers.Google.com/Analytics/devguides/Collection/analyticsjs/cookie-Usage Ponadto można zapobiec rejestracji danych dostarczonych przez plik cookie w Google w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując na komputerze wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https:// Tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

Wyłączanie plików cookies

Zazwyczaj możliwe jest zaprzestanie akceptowania plików cookie w przeglądarce lub zaprzestanie akceptowania plików cookie z określonej usługi.
Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na zmianę ustawień cookies. Ustawienia te są zwykle dostępne w menu "Opcje" lub "Preferencje" w przeglądarce.
Niektóre funkcje usług zostaną wyłączone, takie jak pozostanie zidentyfikowanym, zachowywanie zakupów w "koszyku zakupów" w usłudze e-commerce.
Tutaj zostawiamy odpowiednie linki do głównych przeglądarek, aby uzyskać bezpośredni dostęp do ustawień plików cookie:

Firefox: https://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

Explorer: https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Zmiany polityki prywatności i zasad cookies

Możemy modyfikować niniejszą politykę cookies zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub w celu dostosowania tej polityki do instrukcji wydanych przez hiszpańską Agencję ochrony danych, dlatego użytkownicy powinni okresowo je odwiedzać.