PLN

Warunki sprzedaży

Gwarancje

Masz okres 15 dni na wykrycie ewentualnych wad dostarczonych towarów. Sprawdź towar w tym zamówieniu, aby można było dokonać zwrotu w terminie. Wskazane jest, aby otworzyć towar i sprawdzić jego jakość , newt jeśli nie zamierzasz używać go natychmiast. Po tym czasie nie możemy zapewnić, że zwrot będzie uznany. Dajemy Ci do dyspozycji również wszystkie gwarancje oferowane przez producenta. Garrampa nie udziela jakichkolwiek grarancji specjalnych, domniemanych czy gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu.

Produkty oferowane w sklepie internetowym skierowane są do osób fizycznych lub prawnych działających w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, zarówno publicznej, jak i prywatnej.

Odrzucenie zamówienia

Zamówienie może zostać odrzucone, jeśli nie ma wystarczającej ilości zapasów dla wymaganego zapotrzebowania na określony terminy, lub wystąpił błąd mający zastosowanie do cen w bazie danych, który może być uzasadniony.

Warianty zlecenia

Zamówienia złożone w dużych ilościach mogą mieć minimalne różnice między zamówioną ilością a dostarczaną ilością. Garrampa kontroluje proces produkcyjny tak , że jeśli ilość nie jest dokładna, powinna być wyższa. Może istnieć kilka przypadków, w których żądana ilość jest niższa. Nadwyżka produkcyjna nie zostanie przekazana do ostatecznej faktury.

Robimy przybliżone wirtualne próbki, aby klient mógł sprawdzić, jak jego produkt będzie wyglądać po personalizacji. Kalibracja kolorów ekranu, ustawień jasności i kontrastu może wpłynąć na tryb wyświetlania próbki, zmieniając rzeczywiste kolory. Z tego powodu dołączamy przybliżone kolory PANTONE obok wirtualnej próbki. PANTONE jest uniwersalnym systemem identyfikacji kolorów używanym w grafice artystycznej. Jeśli nie masz wykresu PANTONE , możesz go znaleźć w programach do edycji graficznej, takich jak Photoshop i Illustrator.

Akceptacja i anulowanie zamówienia

Akceptacja zamówienia przez e-mail lub podpisane go oznacza akceptację naszych warunków sprzedaży i zobowiązanie do zapłaty z uzgodnionymi formularzami. Po zatwierdzeniu potwierdzenia zamówienia nie możemy zagwarantować naszej możliwości dokonywania zmian lub anulowania. Anulowanie zamówienia już przetworzonego obejmuje wydatki, które będą nałożone w tym przypadku na klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny za wszelkie prace, które zostały przez nas wykonane do momentu anulowania go. Niektóre z kosztów, które mogą być zawarte, to między innymi: przygotowanie zamówienia, zamówienie materiałów, projektowanie cyfrowe, i opłaty za uzupełnianie zapasów. W przypadku, gdy Garrampa nie poniosła żadnych kosztów, klient nie będzie musiał dokonać żadnych opłat.

Garrampa gwarantuje utrzymanie oferty zamówień po potwierdzeniu ostatecznego budżetu.

Podatki

Wszystkie produkty zostaną obciążone odpowiednim podatkiem VAT. Garrampa jest zobowiązana do pobrania wszystkich podatków od sprzedawanych produktów i świadczonych usług. Firmy i osoby zwolnione z płacenia podatków nie będą mieli wliczonego podatku VAT. W tych przypadkach klient musi przedstawić żądaną dokumentację dla naszego późniejszego przeglądu i zatwierdzenia.

Ceny na naszej stronie

Garrampa podejmuje wszelkie starania, aby wszystkie ceny były aktualne. Ceny mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Jeśli jednak zamówienie zostało złożone, cena która była umieszczona trakcie procesu zakupu i płatność nie mogą być przez nas zmodyfikowane.

Opóźnienia w dostawie

Klient akceptuje, że Garrampa nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie wysyłki z powodu poważnych przyczyn lub innych okoliczności, nad którymi nie mamy bezpośredniej kontroli. Dokonane przesyłki są z góry ustalone, aby dotrzymać uzgodnionych czasów dostawy. Garrampa nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody gospodarcze spowodowane opóźnieniem spowodowanym przez przyczyny poważne.

Rozmiar wydruku

Wielkość wydruku podana w naszych budżetach wynosi maksymalnie A4 (21x30 cm). W przypadku większych rozmiarów skonsultuj się z naszymi sprzedawcami.

Obrazy internetowe

Garrampa próbuje oferować zdjęcia, w których produkt wydaje się jak najbardziej rzeczywisty. Jednak każdy może interpretować inaczej szczegóły, takie jak skala i kolor, które nie odpowiadają rzeczywistości. Aby sprawdzić jakość, kolor i rozmiar produktu można poprosić nas o próbkę i sprawdzić produkt fizycznie. Jeśli zdecydujesz się nie sprawdzać fizycznej próbki, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy interpretacji, które mogły powstać podczas oglądania obrazu. Zalecamy również sprawdzenie wszystkich danych, które dostarczamy w arkuszu produktu, takich jak rozmiar, materiał, itp. Te dane mogą pomóc zorientować się, o rzeczywistym wyglądzie produktu.

Kupony promocyjne

Garrampa oferuje swoim klientom kupony i oferty promocyjne. Te oferty nie kumulują się, mogą być używane tylko raz na klienta. Kupony można użyć tylko przy zamówieniach złożone przez Internet. Zastrzegamy sobie prawo do niestosowania ofert do niektórych naszych produktów.

Zwracanie zamówienia

Masz prawo do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez uzasadnienia. Okres zwrotu wygaśnie po 14 dniach kalendarzowych od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, inna niż przewoźnik, nabyła materialną własność ostatniego z towarów. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, należy powiadomić Grupo Garrampa ([email protected], Previsión Social 22, 50008, Zaragoza lub przez którykolwiek ze sposobów kontaktu, które znajdą Państwo na dole wszystkich stron) o decyzji zwrotu poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można użyć modelu formularza zwrotu poniżej, chociaż jego użycie nie jest obowiązkowe.

W celu spełnienia warunku okresu zwrotu wystarczy, aby komunikat dotyczący korzystania z tego prawa został wysłany przed upływem odpowiedniego okresu.

Konsekwencje zwrotu

W przypadku zwrotu, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostawy innej niż najtańszy zwykły sposób dostawy, którą oferujemy) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym jesteśmy poinformowani o decyzji o zwrocie.

Przystąpi się do dokonania zwrotu za pomocą tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych kosztów w wyniku zwrotu.

Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub do momentu uzyskania dowodu zwrotu, w zależności od tego, który warunek został spełniony.

Musisz zwrócić lub dostarczyć towar bezpośrednio do nas lub do Grupo Garrampa, Centro Logístico, Santa Ana 3, Cuarte de Huerva, Zaragoza, bez żadnych opóźnień, a w żadnym wypadku nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowałeś nas o swojej decyzji o zwrocie. Termin ten uznaje się za spełniony, jeżeli dokonasz zwrotu towarów przed końcem tego okresu. Należy ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadasz jedynie za spadek wartości towaru wynikający z innych czynności niż te, które są konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

Model formularza zwrotu

(Wypełnij i Prześlij ten formularz tylko wtedy, gdy chcesz otrzymać zwrot)

 

- Na adres Grupo Garrampa SL, C/Social Forecast, 22, 50008 Zaragoza, info#[email protected]

-Na prośbę oświadczam/oświadczamy (*) że zwracam zamówienie ________

-Zamówienie otrzymane, data(*)

-Nazwa klienta

-Adres klienta

-Podpis klienta (tylko jeśli ten formularz jest przedstawiony na papierze)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Prawo do zwrotu nie ma zastosowania do umów odnoszących się do:

  • a) dostawy towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacją klienta i użytkownika lub wyraźnie spersonalizowanych.
  • b) dostawy towarów, które mogą ulec zniszczeniu lub szybko tracą ważność.
  • c) dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych i które zostały otwarte po dostarczeniu.
  • d) dostawy zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania, które zostało odpieczętowane przez klienta i użytkownika po dostarczeniu.

Wyjaśnienie: przedmioty opatrzone personalizacją nie mogą zostać zwrócone (z wyjątkiem produktów wadliwych). Nie mamy możliwości zwrócenia spersonalizowanych towarów do fabryki. Dlatego zalecamy zamówienie fizycznej próbki produktu przed drukowaniem, dzięki czemu można ocenić i zobaczyć, jaki jest produkt w rzeczywistości, jakie są jego wymiary, jakość, itp. Mogą się Państwo skonsultować się z naszymi sprzedawcami którzy odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące konkretnego produktu.